Teknisk presentation

Alvin är en plattform för att lagra och publicera digitala resurser, såväl för digitaliserade fysiska föremål som för rent digital information. Alvin lagrar resurserna samt metadata som beskriver resurserna, enligt en metadatamodell som är baserad främst på MODS och EAD, scheman som har tagits fram av amerikanska Library of Congress.
Alvins metadatamodell beskrivs här: https://wiki.epc.ub.uu.se/display/alvininfo/Formathandbok

Alvin erbjuder långsiktig lagring av materialet och en attraktiv publiceringsplattform med kraftfulla sökfunktioner, persistenta identifikatorer och permanenta URI:er via URN:NBN

Import av data i Alvin sker via en kombination av METS och MODS.

Alvin tillåter även att man "skördar" metadataposter via OAI-PMH Version 2, The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.

Metadataposter från Alvin är fritt tillgängliga enligt Creative Commons CC0.