Detalj från kopparstick av Joan Blaeu

Nationell digital kulturarvsplattform

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner, men också en katalog över material som ännu inte hunnit digitaliseras. Plattformen utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Gemensamt för det mesta av det digitaliserade material du hittar i Alvin är att det är fritt att använda och ladda ner för dig som användare. Här kan du läsa mer om upphovsrätt i Alvin.

Samarbetet kring plattformen drivs i konsortieform. I Alvins konsortium ingår de tre universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Styrgruppen består av de tre universitetsbibliotekens överbibliotekarier, Lars Burman (Uppsala universitetsbibliotek), Eva Nylander (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet) och Morgan Palmqvist (Göteborgs universitetsbibliotek). Styrgruppen är Alvins ytterst beslutande organ.