Alvin är ett samverkansprojekt mellan många olika organisationer inom den svenska arkiv-, biblioteks- och museumsektorn.

Alvinkonsortiet

 • Uppsala universitetsbibliotek
 • Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • Göteborgs universitetsbibliotek

Övriga medlemmar i Alvin

 • Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • Företagens historia
 • Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet
 • Krigsflygfält 16
 • Linköpings stadsbibliotek
 • Linnéuniversitetets bibliotek
 • Stockholms universitet, konstsamlingarna
 • Västerås stadsbibliotek
 • Örebro universitetsbibliotek
 • Österåkers bibliotek

I Alvin finns även material från:

 • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • Karolinska Institutet, Medicinens Historia och Kulturarv
 • Kungl. Vetenskapsakademien, Centrum för vetenskapshistoria
 • KvinnSam, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Medicinhistoriska museet i Uppsala
 • Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
 • Uppsala universitet, Akademiintendenturen
 • Uppsala universitets arkiv
 • Uppsala universitets konstsamlingar
 • Uppsala universitets myntkabinett