Skapa och uppdatera poster

Jag har precis ändrat/skapat en post/plats/person/organisation men när jag försöker lägga till den i en post går den inte att söka fram/syns inte ändringarna, vad kan det bero på?

När du uppdaterar eller skapar en post i Alvins webbgränssnitt så skickas ändringarna till Alvins lagring. Från lagringen skickas sedan ändringarna till Alvins indexering och blir då sökbara i webbgränssnittet. Detta sker vanligen automatiskt men ibland försvinner kommunikationen mellan just lagring och indexering. Ändringarna som gjorts finns i dessa fall på plats i Alvins lagring men eftersom de inte indexeras syns de inte i webbgränssnittet.

Det bästa du kan göra när något sådant uppstår är att kontakta Alvins support. Det finns verktyg som vi kan använda för att omindexera en viss posttyp som skapats eller ändrats i ett specificerat tidsintervall. Vi kan också att starta om vissa eller alla tjänster.

En omindexering tvingar in ändringar i Alvins index utan att återetablera kommunikation mellan lagring och indexering igen. Det gör att poster som skapats blir sökbara och att ändringar som gjorts på existerande poster slår igenom. Detta gäller dock bara för de poster som skapats eller ändrats i det specificerade tidsintervallet, inte nya ändringar som sker efter omindexeringen.

Genom att starta om en eller alla tjänster så återetableras kommunikationen mellan lagring och indexering och nya poster och ändringar blir sökbara igen. Vi undviker dock att starta om tjänster under kontorstid eftersom det kan resultera i att en användare sparkas ut ur webbgränssnittet och att arbete därmed går förlorat. En omstart tar även mycket tid och manuellt arbete i anspråk. Omstarter brukar istället genomföras under kvällar eller helger.

Bilder

Jag har importerat bilder till en post men inne i posten ser jag istället för visningsbilden/tumnaglarna rutor med texterna thumbnail/previewImage - vad göra?

Vänta lite till att börja med! När bilder laddas upp till Alvin så konverteras de till jpg-filer i olika storlekar. Detta kan ta tid beroende på exempelvis din egen uppkoppling eller hur mycket jobb som Alvin som system hanterar vid tillfället. Efter att konverteringen har slutförts hamnar jpg-filerna på sina specificerade platser i gränssnittet.

När jag klickar på visningsbilden för att ta mig till bildvisaren får jag ett felmeddelande som säger No response from server /iipsrv/iipsrv.fcgi, vad betyder det?

Förutom att konvertera bilder till jpg så konverterar Alvin även bilderna till ptif-filer, som är den typ av tiff-formatet som bildvisaren använder sig av. Detta tar tid för Alvin att behandla, särskilt om det rör sig om flera bilder eller om flera användare laddar upp material samtidigt. Vänta en stund så bör Alvin kunna reda ut detta på egen hand.

Statistik

Vad är skillnaden mellan Antal digitala filer och Antal fritt tillgängliga digitala filer i statistiken?

Antal digitala filer är knutet till det totala antalet poster som finns i systemet, det vill säga även om de är publicerade eller inte. De opublicerade posterna rör sig ofta om arkiv och samlingsposter som är i produktion eller är delar i pågående digitaliseringsprojekt. Även test- och exempelposter är vanliga bland de opublicerade posterna. Antal fritt tillgängliga digitala filer är istället knutet till hur många poster i systemet som faktiskt är publicerade för allmän åtkomst. Borttagna poster är inte en del av statistiken.