Alvin-konsortiet

Samarbetet kring plattformen drivs i konsortieform. I Alvins konsortium ingår de tre universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg.

Styrgruppen består av de tre universitetsbibliotekens överbibliotekarier, Lars Burman (Uppsala universitetsbibliotek), tf Eva Nylander (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet) och Margareta Hemmed (Göteborgs universitetsbibliotek). Styrgruppen är Alvins ytterst beslutande organ.

Medlemmar i Alvin

Vill din organisation bli medlem i Alvin?
Kontakta oss för möte och vidare diskussioner:
Per Cullhed: per.cullhed@ub.uu.se