Alvin

Om Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. Den utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

Mer om alla som samarbetar kring Alvin.

I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Gemensamt för allt digitaliserat material är att det är fritt att använda och ladda ner för Alvins användare.

Mer om upphovsrätt i Alvin.

Samarbetet kring plattformen drivs i konsortieform. I Alvins konsortium ingår de tre universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Styrgruppen består av de tre universitetsbibliotekens överbibliotekarier, Lars Burman (Uppsala universitetsbibliotek), Jette Guldborg-Petersen (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet) och Margareta Hemmed (Göteborgs universitetsbibliotek). Styrgruppen är Alvins ytterst beslutande organ.