Alvin

Göteborgs universitetsbibliotek

Göteborgs universitetsbibliotek är en av organisationerna bakom Alvinkonsortiet. Biblioteket har flera specialsamlingar, som består av äldre böcker, tidningar och tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier.

Läs mer om Göteborgs universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar och handskrifter.

Under våren 2017 kommer Göteborgs universitetsbiblioteks handskriftsdatabas, bilddatabas och databasen över Ostindiska kompaniet att importeras till Alvin.