Alvin

Kontakt

För alla frågor om Alvin, konsortiet eller publicering av ett digitalt kulturarv, kontakta Uppsala universitetsbibliotek genom:

Per Cullhed
E-post: per.cullhed@ub.uu.se

Cecilia Winrow
E-post: cecilia.winrow@ub.uu.se