Har du frågor kring materialet som är publicerat i Alvin eller önskar beställa digitalisering, kontakta respektive ägande institution.

För andra frågor om Alvin, konsortiet eller publicering av ett digitalt kulturarv, kontakta Uppsala universitetsbibliotek genom:

Per Cullhed
E-post: per.cullhed@ub.uu.se