Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats.

Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med andra kulturarvsinstitutioner. I Alvin hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat. Eftersom digitaliseringen har skett under lång tid, kan bildfilerna se olika ut för olika objekt. Det mesta av materialet kan du ladda ner och använda helt fritt. Här kan du läsa en teknisk presentation av Alvin.